LANGUAGE FA

اخبار

  • نمایشگاه داخلی

    نمایشگاه داخلی

    شرکت پارس مش پلیمر برای ارتباط نزدیکتر با مشتریان در 5 نمایشگاه داخلی شرکت خواهد کرد. اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام می شود.

    20 خرداد 1398
    0