LANGUAGE FA
توری پلاستیکیتوری پلاستیکیتوری پلاستیکیتوری پلاستیکی
 ژئوسنتتیکژئو سینتتیکژتو سینیک
کف پوشکفپوش نودلیکف پوشz  متپادری های آماده
پوشش های سقفی UPVCپوششهای سقفی سینوسیپوششهای سقفیپوششهای سقفی سینوسی

شرکت تـولیدی پــارس مـش پــلیـمر تـولید کننده شبـکه های پـلیـمری

تاریخچه پارس مش پلیمر

شرکت تولیدی پارس مش پلیمر در سال 1385با هدف تولید توری های پلاستیکی منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی تأسیس شد و در سال 1386 فعالیت تولیدی خود را در فضایی به مساحت3000 متر آغاز نمود.

معرفی بیشتر پارس مش پلیمر
استانداردها و گواهینامه ها

در طی این سالها با گسترش فعالیت خود از لحاظ کمی و کیفی و افزودن خطوط تولید شبکه های مهندسی ،ژئو سینتتیک ،پوششهای سقفی و انواع کف پوشها همواره تلاش بر ارائه محصولات متنوع و با کیفیت منطبق با نیازهای روز بازارداشته تا جایی که امروزه با داشتن ده خط تولید در فضایی به مساحت 8000 متربزرگترین تولید کننده شبکه های پلیمری در ایران می باشد.

استانداردها و گواهینامه ها