LANGUAGE FA
پادری های کفی دار
 • پادری های کفی دار
 • پادری های کفی دار
 • پادری های کفی دار

پادری های کفی دار

 • مزایا
 • موارد کاربرد
 • سایز
 • کوچک:
  عرض:50 cm
  طول:80 cm
  بزرگ:
  عرض:60 cm
  طول:100 cm
  ضخامت:12 mm