LANGUAGE FA
نمونه کار برد شبکه های مهندسی
 • نمونه کار برد شبکه های مهندسی
 • نمونه کار برد شبکه های مهندسی
  1
  1
 • نمونه کار برد شبکه های مهندسی

نمونه کار برد شبکه های مهندسی

شبکه های مهندسی شرکت پارس مش پلیمر کاربرد های فراوانی در پروژه های عمرانی و ساختمانی دارد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود تسلیح و تقویت خاک های نرم و ضعیف جهت احداث جاده ها ایجاد دیواره های گیاهی به عنوان عایق صدا در بزرگراه ها محافظت و احیای اراضی ساحلی تقویت زیر سازی جاده ها ،خطوط راه آهن و پارکینگها تسلیح بتن و شات کریت

 • توضیحات
 • موارد کاربرد
 • سایز
 • دانلود
 • توضحیات .........

  ویژگی ها:

  رنگبندی:

 • موارد کاربرد
 • سایز ها
رکوردی ثبت نشده