LANGUAGE FA

سینوسی

ازموارد کاربرد ورقهای پوشش سقفی شرکت پارس مش پلیمرمی توان به موارد زیر اشاره کرد:
انواع سایبان 
سایبان پارکینگ خودرو
کانکس 
انواع سقف ها
انواع سوله ها
آشیانه و انبار
مزایای ورقهای پوشش سقفی یوپی وی سی شرکت پارس مش پلیمر دارای مزایای زیر می باشند:
نصب سریع و آسان
مقاومت در برابر کشش و خمش
مقاومت حرارتی
انعطاف پذیری
عایق صوتی
قیمت مناسب