LANGUAGE FA

شبکه های عمومی

شبکه های عمومی شرکت پارس مش پلیمر کاربردهای فراوانی در پروژه های کشاورزی و تزئیناتی دارد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود
جلوگیری از ورود حشرات موذی
نورگیر گلخانه
استفاده در دیوار های گچی جهت جلوگیری از ترک
استفاده در ساخت فیلتر برای مراکز پرورش آبزیان
استفاده در قسمت های مختلف تزئینات داخلی ( کیف ،چمدان و...)
 مزایای شبکه های عمومی:
نصب آسان و وزن بسیار کم
ضد زنگ و خوردگی بیولوژیکی
مقاوم در برابر مواد شیمیائی
دارای قدرت کششی بسیار بالا
درصورت استفاده به جای گونی های نما مانع از ایجاد سایه می شود و نور داخل ساختمان درطول روز ، به راحتی تامین خواهد شد
حاوی تثبیت کننده UV جهت مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید
قابلیت جلوگیری از نورخورشید با ایجاد سایه