LANGUAGE FA

شبکه های مهندسی

شبکه های مهندسی شرکت پارس مش پلیمر کاربرد های فراوانی در پروژه های عمرانی و ساختمانی دارد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود
تسلیح و تقویت خاک های نرم و ضعیف جهت احداث جاده ها
ایجاد دیواره های گیاهی به عنوان عایق صدا در بزرگراه ها
محافظت و احیای اراضی ساحلی
تقویت زیر سازی جاده ها ،خطوط راه آهن و پارکینگها
تسلیح بتن و شات کریت
ایجاد دیوار های خاکی و زیر سازی پل ها
جلوگیری از فرسایش خاک و رانش زمین در سطوح شیب دار
محافظت از پوشش خارجی لوله های انتقال نفت ،گاز ،آب و
احداث خاکریز
جلوگیری از نشست زمین های باتلاقی
مزایا
توزیع یکنواخت باربر روی خاک های سست
مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی وعوامل خورنده
ضد زنگ و مقاوم در برابر عوامل بیولوژیکی
مقاومت بالا در برابر رطوبت و آب
حمل و نقل و نصب آسان
انعطاف پذیری مناسب نسبت به سطح زمین