LANGUAGE FA

ژئونت

ژئونت ها گروه دیگری از ژئوسنتتیک ها هستند که از مواد پلیمری و همانند شبکه های توری شکل تولید و عرضه می گردند.این نوع محصولات ابتدا در کشور انگلستان و به منظور حمل و نقل محصولات کشاورزی در فروشگاهها ابداع گردید.ازمایش های مختلف بر روی این محصولات و به خصوص شکل هندسی توری ها و ضخامت تارهای به کار رفته در آنها نشان داد، این نوع محصولات از قابلیت زهکشی بالایی برخوردارند.بدین ترتیب رفته رفته کاربرد ژئونت ها در فعالیت های مختلف عمرانی و به خصوص زهکشی خاک متداول گشت.ژئونت ها به خاطر قابلیت زهکشی در صفحاتشان این خاصیت را دارند که همراه با سایر ژئوسنتتیک ها مثل ژئوگریدها ، ژئوتکستایل ها و یا ژئوممبرین ها در امور مختلف عمرانی مورد استفاده قرار گیرند.
شبکه های ژئونت معمولا همراه با سایر ژئوسنتتیک ها مثل ژئوتکستایل ها و یا ژئوگریدها بکار گرفته می شوند.استفاده از ژئوتکستایل ها در بالا و پایین شبکه های ژئونت مانع از ورود ذرات و دانه های خاک به داخل روزنه های ژئونت شده و عملکرد ان را در مقابل مسدود شدن منافذ تضمین می کند